Laborator Dentar

Titlu proiect: “Înființare laborator de tehnică dentară bazată pe tehnologii digitale inovative”

Numele benefiarului: Sta Rx SRL
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice
Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Valoarea totală a proiectului: 1.159.145,43 LEI
Valoarea finanțarii nerambursabile: 825.602,05 LEI
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 701.761,74
Data inceperii: 01-08-2016
Data finalizarii implementarii: 31-07-2019
Codul MySMIS: 113716
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Consolidarea pozitiei pe piata a STA Rx S.r.l. prin înfiintarea unui laborator de tehnica dentara bazata pe tehnologii digitale inovative.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea unor tehnologii digitale inovative în vederea cresterii preciziei operatiunilor si reducerii timpului de executie a lucrarilor de tehnica dentara.
2. Dotarea laboratorului de tehnica dentara cu utilaje si echipamente de specialitate.
3. Asigurarea personalului de specialitate (3 persoane nou angajate), concomitent cu masuri administrative de reorganizare functionala a întreprinderii.
Rezultatele proiectului si impactul investitiei la nivelul localitatii si regiunii:
- laborator de tehnică dentară bazată pe tehnologii digitale inovative, dotată cu utilaje și echipamente tehnologice, nou achiziționate;
- crearea a 3 noi locuri de munca prin angajarea persoanalului cu studii de specialitate;
- reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător, inclusiv la promovarea eficienţei energetice.

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro